AANMELDEN of registreren

U bent nu hier: Disclaimer

Disclaimer

Privacy beleid

De Gezinsbond vzw is begaan met jouw online privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy in relatie tot het gebruik dat je maakt van deze website te respecteren.

Op de website van de Gezinsbond worden persoonsgegevens verzameld via e-mail en formulieren. De persoonsgegevens die je via een e-mail, online formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van de Gezinsbond vzw - Troonstraat 125, 1050 Brussel. Deze gegevens worden gebruikt om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om je te informeren over onze activiteiten.

Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan je deze wens kenbaar maken per e-mail of gewone post. Je beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot jouw gegevens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24/10/1995. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van jouw identiteitskaart naar bovenvermeld adres.

De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van jouw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen jouw pc en de website van de Gezinsbond.

Je kunt echter het opslaan van cookies desactiveren of je browser zo instellen dat je een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op je computer wordt opgeslagen.

Lnk Nationaal Lnk Injebuurt Lnk Bestuurslidworden