AANMELDEN of registreren

U bent nu hier: Nieuws » Kinderoppas nodig?

Nieuws

Kinderoppas nodig?
Bericht geplaatst op 15.11.2016

De Gezinsbond beschikt over een uitgebreid net van plaatselijke kinderoppasdiensten. Dankzij deze diensten kunnen jonge ouders familiale verplichtingen nakomen, boodschappen doen of eens een gezellig avondje uit.


Babysit bij de hand

Een babysit van de Gezinsbond is goed opgeleid en verzekerd. De kinderoppasdiensten zitten verspreid over heel Vlaanderen. Dat geeft een ouder de mogelijkheid om dicht in de buurt een babysitter te vinden.

Een plaatselijke coördinator bemiddelt vrijwillig en belangeloos tussen ouders die een babysit wensen en kandidaat-babysits. De coördinator kan je ook de gegevens van de geselecteerde kinderoppasser in jouw omgeving bezorgen en heeft het recht een prestatie te weigeren als aanvragers zich niet aan de afspraken houden.

De kinderoppassers zijn geen personeelsleden van de Gezinsbond.

Het zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. De dienst verzekert de oppas van je eigen kinderen. Indien er kinderen aanwezig zijn die geen deel uitmaken van het gezin, moet je de coördinator vooraf verwittigen. Deze brengt de babysitter op de hoogte. Huishoudelijk werk en familiale taken (vb. doktersbezoek) maken geen deel uit van de opdracht van de kinderoppas.
Verzekerde oppas
Om een kinderoppas aan te vragen volstaat het minstens een tweetal dagen vooraf de coördinator te verwittigen en volgende gegevens door te spelen:

waar, wanneer en tot hoe laat je een babysit wenst;
het aantal kinderen en hun leeftijd;
wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie, creativiteit, ...).
Bij de eerste afspraak kan je een kinderoppasboekje aankopen. Het dekt de kosten voor de verzekering en de werking van de plaatselijke dienst.

De Gezinsbond en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen. Bij een schadegeval waarschuw je onmiddellijk de coördinator. De verzekering die je afsluit met de aankoop van het kinderoppasboekje, dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen en de materiële of lichamelijke schade van de oppas tijdens en op weg naar de prestatie.

Op http://www.gezinsbond.be (in je buurt) kan je terecht voor het contactadres van een coördinator in jouw omgeving.

Meer info »  

Pol

Naar overzicht »

Lnk Nationaal Lnk Injebuurt Lnk Bestuurslidworden